Obres de la nova línia elèctrica d'alta tensió

Fa més d'un any que Endesa treballa en una nova connexió entre les subestacions “Sants”, dins del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, i “Mata”, al Poble-sec. Des del desembre de 2023 fins al març de 2024, les rases obertes per construir-hi les noves canalitzacions provocaran restriccions de trànsit en diversos trams del carrer de la Font Trobada, el passeig de Montjuïc, el passeig de l'Exposició i els carrers de Sant Fructuós i de Trajà. Tots aquests carrers són de doble sentit de circulació, amb cordó de serveis i aparcament a banda i banda.

..
27/03/2024 - 10:47 h - Urbanisme i infraestructures Mupert / Sants-Montjuïc

Un cop completada amb la reposició del paviment, divendres passat, la canalització al passeig de l’Exposició, entre Blasco de Garay i Salvà, aquesta setmana de pont amb dos dies festius s’aprofita per passar l’encreuament del carrer de la Font Trobada amb el passeig de Montjuïc. Aquesta operació es duu a terme per parts, en horari laboral de 8 a 18 h, durant cinc dies:

 • Dimarts 5: costat Llobregat. Un cop retirat l’estacionament del costat Paral·lel del passeig de Montjuïc, a la cruïlla tots els girs segueixen permesos.
 • Dimecres  6 i dijous 7: part central. Es restringeix el gir a l’esquerra des del carrer de la Font Trobada al passeig de Montjuïc, en sentit Llobregat.
 • Divendres 8: costat Besòs. Es restringeix el gir a la dreta des del passeig de Montjuïc, en sentit Llobregat, cap al carrer de Blesa.
 • Dissabte 9: reposició de l’asfalt, dividit en les mateixes etapes al llarg del dia i amb les mateixes restriccions.

A partir de dilluns 11, l’equip de treball es desdobla entre el passeig de l’Exposició (el Poble-sec) i el carrer de Sant Fructuós (la Font de la Guatlla). Fins al 22 de desembre, s’obre una rasa pel costat Paral·lel del passeig de l’Exposició, entre Blasco de Garay i Radas, que ocuparà el cordó de serveis i part del carril de circulació en sentit Llobregat. Per guanyar espai i mantenir-hi en tot moment un carril de circulació per sentit, s’anul·la també l’aparcament de la banda muntanya.

Dilluns 18 es talla totalment la cruïlla del passeig de l’Exposició amb el carrer de la Creu dels Molers. El trànsit es desvia pels carrers d’Anníbal i de Blasco de Garay. La línia 55 de bus anirà des del carrer de Lleida pel passeig de Santa Madrona fins a reincorporar-se a la seva ruta al passeig de l’Exposició, però sense realitzar les parades núm. 280, 279, 278 i 789 als llocs habituals.

Trams a la Font de la Guatlla

La línia ha de passar per pràcticament tot el carrer de Sant Fructuós, el central del barri de la Font de la Guatlla. S’hi treballarà per trams en les dates següents:

 • De Trajà a Mandoni, entre el 18 de desembre i el 9 de gener. La rasa s’obre al costat Gran Via del carrer de Sant Fructuós, ocupant el cordó d’aparcament i serveis, així com una part del carril de circulació en sentit Llobregat. Per guanyar espai i mantenir-hi en tot moment un carril de circulació per sentit, s’anul·la també l’aparcament de la banda Montjuïc. Els passos de vianants s’afectaran per meitats, deixant sempre un pas com a mínim de 1,80 m d’amplada lliure d’obstacles. Asfaltat i repintat el 8 i 9 de gener.
 • De Mandoni a Indíbil, entre el 8 i el 17 de gener. A més del trasllat de les afectacions de la fase anterior, en aquesta caldrà realitzar els creuaments dels carrers transversals:
  • C. Mandoni: de dilluns 18 a dimecres 27 de desembre, deixant-hi sempre un carril de pas habilitat.
  • C. Sant Fructuós, per passar de la banda Gran Via a la banda Montjuïc i alhora la cruïlla amb Indíbil: de dimecres 17 a dissabte 20 de gener, amb pas alternatiu regulat per senyalista.
 • D’Indíbil a Chopin, entre el 22 de gener i el 16 de febrer. La rasa transcorre pel costat Montjuïc del carrer de Sant Fructuós. L’ocupació del cordó de serveis i aparcament, així com una part del carril de circulació, obliga a desviar el trànsit en sentit Besòs cap al lateral de la Gran Via, atès que en aquest tram el carrer de Sant Fructuós té dues calçades segregades a diferent nivell. A la calçada superior, mentre s’hi estigui treballant, només es mantindrà habilitat un carril més estret de l’habitual per al pas de vehicles particulars fins als guals dels habitatges, amb accés en sentit contrari per la banda Chopin, que serà més ample a les nits per al pas de serveis d’emergència. Els contenidors i les places d’aparcament per a PMR es traslladen.
 • De Chopin a Rabí Rubèn, entre el 20 de febrer i el 4 de març. La rasa continua pel costat Montjuïc del carrer de Sant Fructuós, ocupant el cordó d’aparcament i serveis, i una part del carril de circulació en sentit Besòs. Per guanyar espai i mantenir-hi en tot moment un carril de circulació per sentit, s’anul·la també l’aparcament de la banda Gran Via. Els passos de vianants s’afectaran per meitats, deixant sempre un pas com a mínim de 1,80 m d’amplada lliure d’obstacles. Els contenidors i les places d’aparcament per a PMR es traslladen. Dins d’aquesta fase caldrà realitzar creuaments també als carrers transversals:
  • C. Chopin: dilluns 19 i dimarts 20 de febrer, deixant-hi sempre un carril de pas habilitat.
  • C. Sant Fructuós, per passar de la banda Montjuïc a Gran Via, i alhora la cruïlla amb Sant Germà: de dimecres 28 a divendres 1 de març, amb pas alternatiu regulat per senyalista.
 • Finalment, en aquest tram, entre el 4 i el 22 de març, es construeix una cambra de connexió sota la cruïlla dels carrers de Sant Fructuós, Sant Germà i Rabí Rubèn. Les obres ocuparan el cordó d’aparcament i serveis de la banda Gran Via, i part del carril adjacent, però alliberant d’aparcament tant una banda com l’altra del carrer es guanya espai per mantenir, encara que sigui una mica desviats, els dos sentits de circulació.

La línia baixa del carrer de Sant Fructuós a la Gran Via pel carrer de Trajà, que resta tallat en aquest tram per les obres de la canalització del 18 de març al 5 d’abril. Normalment és de baixada, així que el trànsit de baixada a la Gran Via es desvia cap al carrer d’Indíbil. Aquestes setmanes no es pot aparcar en aquest tram del carrer de Tràjà, però el veïnat pot accedir als seus pàrquings, fins dimecres 27 de març des del lateral de la Gran Via i a partir de dijous 28, des del carrer de Sant Fructuós.

Notícies relacionades