Persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona

El dret de tots els ciutadans i ciutadanes de la UE i dels seus familiars a residir, treballar o estudiar en qualsevol estat membre és un dels fonaments de la UE. Molts ciutadans i ciutadanes de la UE i del Regne Unit han escollit les seves opcions de vida basant-se en els drets relacionats amb la lliure circulació que empara el dret de la UE. Protegir les opcions de vida d’aquests ciutadans i ciutadanes i de les seves famílies ha estat la prioritat des del començament de les negociacions.

L’Acord de retirada salvaguarda el dret a residir i a continuar les seves activitats actuals de més de tres milions de ciutadans i ciutadanes de la UE al Regne Unit, i de més d’un milió de ciutadans del Regne Unit als països de la UE.

La comunitat britànica de Barcelona és una de les més nombroses i actives de la ciutat. Segons dades del padró d’habitants del gener del 2020, viuen a Barcelona més de 9.000 persones del Regne Unit, les quals, fins a la data de sortida del Regne Unit de la UE, s’han acollit a tots els drets com a ciutadanes comunitàries.

Durant el període transitori previst, en principi, fins al proper 31 de desembre de 2020, els ciutadans i ciutadanes britànics i els seus familiars residents a Espanya mantindran els seus drets (exceptuant el dret de vot actiu i passiu en eleccions al Parlament Europeu i l’exercici de la iniciativa legislativa ciutadana de la Unió Europea). És a dir, els ciutadans i ciutadanes britànics residents legalment a Espanya abans del 31 de desembre de 2020 i els seus familiars gaudiran dels mateixos drets i obligacions que els que haguessin arribat abans de la data de sortida del Regne Unit de la UE (31 de gener de 2020).

Una vegada acabat el període transitori, l’Acord de retirada preveu que es mantinguin els drets de residència, treball, estudis i Seguretat Social per als ciutadans i ciutadanes residents i els seus familiars a Barcelona fins aquell moment. Els ciutadans i ciutadanes britànics que estableixin la seva residència amb posterioritat al 31 de desembre del 2020 s’hauran d’atenir al que disposi l’acord sobre la relació futura entre el Regne Unit i la UE, que actualment s’està negociant.

 

ATENCIÓ:

Des del 6 de juliol de 2020 passat, s’ha produït una novetat important respecte a la documentació dels ciutadans i ciutadanes britànics residents a Espanya i els seus familiars de països que no pertanyin a un estat de la UE, a l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o Suïssa. El nou procediment està recollit en aquesta guia pràctica publicada per la Secretaria d’Estat de Migracions.

Fins al 6 de juliol passat, els ciutadans i ciutadanes britànics, igual que la resta de ciutadans de la UE en general, que desitgessin residir a Espanya durant un període superior a tres mesos tenien l’obligació d’inscriure’s en el registre de ciutadans de la Unió Europea. El document que acredita aquesta inscripció és el “Certificat de registre” (una targeta de color verd en la qual consten les dades del ciutadà o ciutadana i el seu número de NIE). 

Ara, des del 6 de juliol de 2020, els ciutadans i ciutadanes britànics ja poden sol·licitar l’expedició d’un document de residència específic en el qual s’esmenta explícitament la seva condició de beneficiari/ària de l’Acord de retirada. Aquest nou document de residència incorpora com a elements diferenciadors el text “Article 50 TUE” en el camp corresponent al “Tipus de permís”, i el text “Emès de conformitat amb l’article 18.4 de l’Acord de retirada” en el camp “Observacions”.

El procediment per obtenir el document de residència dependrà de si el ciutadà o ciutadana britànic és titular d’un certificat de registre, temporal o permanent, o si no el té. El mateix passa amb els seus familiars que siguin nacionals de països “tercers” (familiars amb nacionalitat d’un país que no pertanyi a la UE, l’EEE o Suïssa): l’obtenció del document de residència dependrà de si ja eren titulars d’una targeta de familiar de ciutadà de la UE o no.

Per això, s’aconsella als ciutadans i ciutadanes britànics que actualment resideixin a Espanya i als seus familiars que comprovin que tenen tramitada la seva residència correctament i que poden acreditar el temps de residència legal a Espanya corresponent per poder beneficiar-se de les previsions de l’Acord de retirada. També s’aconsella que s’assegurin que estan empadronats correctament al municipi on resideixen. El padró municipal d’habitants és el registre en el qual hi ha inscrites les persones que viuen habitualment en un municipi i en formen la població. L’acte d’inscriure-s’hi es denomina empadronar-se. En aquesta web, en l’apartat de Tràmits, es pot trobar informació sobre com empadronar-se a la ciutat de Barcelona.

En el document pràctic Nacionales británicos en Barcelona: ¿Cómo solicitar el documento de residencia en España?, podeu trobar-hi informació específica segons quina sigui la vostra situació.

 

PÀGINES OFICIALS DE REFERÈNCIA

  • Govern d’Espanya: Preparats per al Brexit, pretén facilitar informació a ciutadans i operadors econòmics sobre els canvis que la sortida del Regne Unit implicarà per als seus interessos.
  • Govern del Regne Unit: Living in Spain (només en anglès) ofereix informació a les persones de nacionalitat britànica que resideixen a Espanya o tenen pensat traslladar-se a Espanya.
  • Comissió Europea: Preparació per al Brexit, inclou una secció específica (només en anglès) sobre els drets de les persones de nacionalitat britànica residents a la Unió Europea.

 

ALTRES RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

El Govern britànic, a través de l’Ambaixada i del Consolat General a Barcelona, ha publicat la guia Your essential guide 2021. UK Nationals living in Spain (només en anglès) oferint informació als nacionals britànics que ja estan establerts aquí.

També podeu trobar altres consells per als nacionals britànics.

  • Comprovar la validesa del passaport britànic per poder viatjar. Pots fer-ho aquí.

A més, per estar alerta de les novetats, l’Ambaixada Britànica disposa dels canals següents:

Subscribe to Persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona