Matriculació de vehicles

Updated 01/2022

Procediment per identificar un vehicle a l’Estat espanyol, assignant-li una matrícula

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

La TAXA VARIA en funció de la tipologia del vehicle i del municipi

NO CADUCA

S’ha de sol·licitar ABANS DE CIRCULAR per Barcelona com a resident

Es tramita de manera PRESENCIAL

Què és?

És el procediment que permet assignar una matrícula vàlida a Espanya per identificar el vehicle.

Depenent del tipus de vehicle i de la seva procedència, el procediment pot variar.

Què és important saber?

Una vegada acabat el tràmit, se t’assignarà un número de matrícula. Quan el tinguis, has de comprar les plaques amb el número de la matrícula i contractar una assegurança per al nou número de matrícula assignat. En aquell moment, ja podràs utilitzar el teu vehicle per la ciutat

També pots consultar el web oficial de la Direcció General de Trànsit (DGT) (disponible únicament en castellà). 

Per què és important fer-lo?

És obligatori matricular el vehicle per circular per Espanya si el període de residència és superior a sis mesos.

El fet de no obtenir la matriculació abans dels sis mesos des de la teva arribada a la ciutat es considera una falta greu i pot suposar una sanció administrativa i la immobilització del vehicle.

A qui va dirigit?

S’adreça als ciutadans i ciutadanes que es desplacen per residir a Espanya i són propietaris o propietàries d’un vehicle que volen utilitzar al territori.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud pot fer-la el mateix propietari o propietària del vehicle o un o una representant amb l’acreditació deguda.

Quins requisits s’han de complir?
 • Ser el propietari o propietària del vehicle o un o una representant amb l’acreditació deguda.
 • Disposar d’un permís de residència a Espanya.
 • Haver efectuat l’alta al padró d’habitants.
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

Direcció General de Trànsit (Govern d’Espanya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Consulta els requisits d’exempció dels impostos abans d’efectuar el pagament.
 • Si matricules el vehicle dins de la Unió Europea (UE) per canvi de residència, et pots estalviar el pagament de l’impost de circulació.
 • Si la teva estada és superior a sis mesos, és imprescindible matricular el teu vehicle. Tot i això, si l’únic objectiu de la teva estada és continuar els estudis, no l’has de matricular. 
 • Com a norma general, no pots matricular un vehicle al país on tens una segona residència o casa de vacances.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

En cas de voler sol·licitar la matriculació del vehicle, has de fer prèviament els tràmits següents:

 

Com has de fer el tràmit?

En persona

La matriculació d’un vehicle a Espanya es fa generalment de manera presencial mitjançant cita prèvia, que podràs sol·licitar trucant al 060.  

Tanmateix, també podràs sol·licitar-la a través d’internet, des del registre electrònic, sempre que el vehicle disposi de la targeta d’ITV en format electrònic (NIVE). Has de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor o les teves credencials de cl@ve per accedir al registre. A més, com que la presentació del teu escrit caldrà que estigui signada, és important que abans de fer el registre verifiquis que tens descarregat el programa  AutoFirma

Per matricular el teu vehicle has de fer algunes gestions, sobretot de manera presencial, relacionades amb la inspecció del vehicle, el pagament d’impostos i la mateixa matriculació.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la matriculació?

1
2
3
Porta el vehicle a passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV)

Qualsevol vehicle matriculat a Espanya ha de passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV), que té com a objectiu verificar el compliment de les condicions de seguretat dels vehicles, així com els requisits quant a les emissions contaminants.

Per fer-ho, has de sol·licitar cita prèvia en algun centre acreditat. Hi ha diferents empreses privades autoritzades que trobaràs fàcilment a internet.

En arribar al centre, has d’anar a les oficines, fer el pagament de les taxes i presentar la documentació.

 • El cost de la ITV varia segons cada tipus de vehicle.
 • La documentació varia en funció del país d’origen i de si es tracta d’un vehicle nou o d’un de ja matriculat. En general, hi has de presentar:
  • La documentació identificativa del titular del vehicle.
  • Els documents de circulació o document equivalent del país de procedència.
  • L’original de la fitxa tècnica, targeta d’inspecció tècnica del vehicle, o document equivalent del país de procedència.
  • La fitxa d’homologació (que acredita que el vehicle compleix la normativa europea d’homologació vehicular).

Una vegada acabada la inspecció, si el resultat ha estat favorable, et lliuraran l’informe i et col·locaran un adhesiu acreditatiu de la ITV al cotxe. Si, al contrari, el vehicle presenta defectes greus o molt greus, t’indicaran quins són i hauràs de reparar-los i tornar a passar la ITV posteriorment.

És important que sàpigues que els documents públics emesos al teu país d’origen que siguin necessaris per efectuar tràmits per venir a Barcelona han de complir els requisits de legalització internacional.

Hi ha dues vies de legalització internacional d’un document públic, en funció de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

 • Si el país emissor del document públic és signatari del Conveni, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.
 • Si el país emissor del document públic no és signatari del Conveni, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

A més, tot document públic ha d’estar traduït mitjançant una traducció autoritzada. Quan es tracti de formularis estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

Següent
Paga els impostos associats a la matriculació

Una vegada superada amb èxit la ITV, has d’abonar-ne els impostos. En funció de com i on s’hagi adquirit el vehicle i de la mida que sigui, els impostos poden variar. Tot i això, els dos principals impostos que has d’ingressar són el de circulació i el de matriculació. 

1) Primerament, hauràs de liquidar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (conegut com a impost de circulació). 

 • És un impost que han de pagar anualment els propietaris i propietàries de la majoria de vehicles.
 • L’import pot variar en funció del tipus de vehicle i del municipi en el qual t’hagis empadronat.
 • El pagament pots fer-lo al mateix Ajuntament, anant a l’entitat bancària corresponent amb la carta de pagament o per internet.

També pots consultar el web de l’Institut Municipal d’Hisenda (disponible en anglès, francès, català i castellà). 

2) Posteriorment, hauràs d’efectuar el pagament de l’impost de matriculació a l’Agència Tributària. 

 • És un impost que grava, de manera directa i definitiva, la primera matriculació de vehicles de motor nous o utilitzats que es facin servir per circular per vies i terrenys públics.
 • El pagament s’efectua una única vegada i varia en funció del vehicle. Es pot fer telemàticament, amb el certificat digital o DNI electrònic, o presencialment a l’Agència Tributària.

Hi ha casuístiques concretes que permeten l’exempció del pagament d’aquests impostos. Per consultar-les, accedeix al portal de l’Agència Tributària (disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials).

També pots consultar el web de l’Agència Tributària (disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

Següent
Matricula el teu vehicle

Amb la ITV superada favorablement i els impostos pagats, t’has d'adreçar a la Prefectura Provincial de la DGT per lliurar-hi tota la documentació i fer la matriculació del vehicle.

Per a això, has de sol·licitar cita prèvia a la DGT, trucant al 060 o mitjançant la seu electrònica de l’entitat

Quan vagis a la cita, has de pagar la taxa de trànsit per un import de 97,80 euros (excepte en el cas de ciclomotors, que és de 27,30 euros) i presentar tota la documentació. Llavors, es procedirà a la matriculació del vehicle. 

El pagament de la taxa no es pot fer en metàl·lic

Abans d’anar a la cita, has de consultar i preparar la documentació que et demanaran:

Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud. 
 • Documentació que acrediti la identitat i el domicili de la persona titular (nota: contingut en format desplegable)
  • DNI, permís de conduir espanyol, targeta de residència o passaport i número d’identitat d’estranger (NIE).
  • En cas de menors o persones amb discapacitat:
   • Dades i signatura del pare, mare o tutor o tutora legal.
   • Document identificatiu
   • Document que acrediti el concepte pel qual actuen.
  • En cas de no presentar el tràmit el titular:
   • Autorització signada per la persona representant, juntament amb la documentació identificativa original.
 • Documentació del vehicle
  • Documentació acreditativa de la ITV favorable.
 • Impostos
  • Justificant del pagament o exempció de l’impost de circulació de l’Ajuntament (original o fotocòpia).
  • Justificant del pagament, exempció de l’impost de matriculació o no subjecció a aquest (excepte en el cas de remolcs).

Si el vehicle prové de fora de la Unió Europea, hauràs de presentar el document únic administratiu (DUA) facilitat a la duana.

 

Una vegada acabat el tràmit, se t’assignarà un número de matrícula. Quan el tinguis, has de comprar les plaques de matrícula oficials i contractar una assegurança per al nou número de matrícula assignat. En aquell moment, ja podràs utilitzar el teu vehicle per la ciutat.