Barcelona + Sostenible

El "Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient” és un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que serveix de marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat de la ciutat. El Compromís estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022.

El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 - Agenda 21 de Barcelona, actualment anomenada Barcelona + Sostenible. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement compta amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

La xarxa Barcelona + Sostenible està formada per centres educatius, associacions, empreses, universitats, col·legis professionals, gremis i sindicats, entre d'altres. El mateix Ajuntament de Barcelona és membre de la xarxa i assumeix com a part del seu compromís el lideratge de l'acció de les organitzacions de la ciutat. A través d'una secretaria tècnica, les organitzacions signants del Compromís disposen d'assessorament personalitzat i d'un servei d'atenció a consultes, a més a més d'elements de comunicació comuns (web, newsletter), sessions de formació i oportunitats de trobada, d'intercanvi, col·laboració i projecció de les seves iniciatives.