La tercera edició d’aquestes subvencions ha tingut una dotació pressupostària de 480.000 € i s’ha subvencionat fins al 80% del pressupost del projecte amb un topall màxim de 40.000 €. S’han pogut subvencionar 13 dels 38 projectes presentats.

Els projectes i les entitats que desenvoluparan els projectes al llarg de 12 mesos són:

Projecte Residències Saludables i més Sostenibles

Residències Saludables i més Sostenibles

El projecte va de:

Cocrear un model holístic de Residències Saludables i més Sostenibles que es basa en 4 àmbits (planeta, persones usuàries, familiars i treballadores i comunitat) i 8 compromisos.

 • Identificar, definir i aterrar amb accions concretes i indicadors de seguiment cadascun dels compromisos.
 • Desenvolupar una eina de diagnosi.
 • Afavorir l’adaptabilitat del model.

I volem aconseguir:

 • La millora de les instal·lacions per incrementar l’eficiència energètica i reduir els consums; i la millora de la qualitat assistencial a les persones residents, fomentant la cura i els hàbits saludables. 
 • Desenvolupar una eina de diagnosi per avaluar les residències de gent gran i identificar millores a implementar.

Organitzacions:

 • BATEC, Pol cooperatiu per la transició energètica
 • Vector5, Excel·lència i sostenibilitat
 • FEATE, Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat

Mineria urbana a la ciutat de Barcelona: una alternativa per a la justícia climàtica

El projecte va de:

Mineria urbana a la ciutat de Barcelona, una activitat econòmica innovadora que busca recuperar els minerals de les tecnologies (aparells elèctrics i electrònics, inclosos els panells fotovoltaics, vehicles elèctrics, etc.) i que podria ser una peça clau en la lluita per a la justícia climàtica.   

I volem aconseguir:

 • Promoure la investigació en el camp de la mineria urbana posant el focus en el paper de l'àmbit municipal. 
 • Realitzar activitats de formació, sensibilització i comunicació en formats diversos que facin augmentar el coneixement sobre la mineria urbana a diferents sectors socials, i que ajudin a la interacció entre acadèmia, moviments i institucions. 
 • Establir accions d'incidència política, tant en l'esfera institucional com en el món de l'economia productiva, perquè la mineria urbana sigui considerada una activitat dins la transició verda.     

Organitzacions:

 • Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització
 • Servei Civil Internacional de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Projecte Mineria urbana a la ciutat de Barcelona
Projecte Destinació Barcelona Zero Emissions

Destinació Barcelona Zero Emissions

El projecte va de:

És un treball d’investigació, incidència i promoció de la mobilitat  turística baixa en carboni.

I volem aconseguir:

Impulsar la mobilitat sostenible en els viatges turístics des de dins i cap a Barcelona, analitzant l’impacte climàtic dels viatges i promocionant el canvi modal cap al tren per:

 • Reduir la petjada de carboni.
 • Descarbonitzar la mobilitat turística de la Destinació  Barcelona.
 • Generar beneficis socials, econòmics i ambientals per la  ciutadania i la societat.

Organitzacions:

 • eco-union
 • Promoció del Transport Públic  
 • Fundació Mobilitat Sostenible i segura

EMigra - Energia Migrant pel Clima

El projecte va de:

Investigació-acció participativa i de la (auto)formació col·lectiva de professionals i persones en situació d'acollida a la ciutat de Barcelona.

I volem aconseguir:

Contribuir al canvi cultural per a la transformació ecosocial, participació i intercanvi interculturals en què el col·lectiu migrant en situació d'acollida a Barcelona expressi les seves visions, sabers i experiències amb una doble finalitat:

 • Visibilitzar els factors climàtics i ambientals que indueixen aquests moviments de població.
 • Millorar les pràctiques de gestió energètica de les llars. 

Es proposa així contribuir a la generació de debat i consciència col·lectiva per donar sortides alternatives al col·lapse ecosocial.

Organitzacions:

 • Fundació Privada Ficat (lider)  
 • CICrA Justicia Ambiental, , SCCL  
 • Associació Ecoserveis

 

Projecte EMigra - Energia Migrant pel Clima
Projecte Fes el canvi, Be Plastic Free

Fes el canvi, Be Plastic Free

El projecte va de:

Avaluació i conscienciació social sobre l’Exposició humana a compostos químics plastificants en estudiants de secundaria.

I volem aconseguir:

 • Analitzar els nivells de plastificants en l’alumnat i la seva relació amb els seus estils de vida.
 • Generar canvis d’hàbits que disminueixin l’ús habitual de material plàstic.
 • Produir una guia pràctica per reduir l’exposició als plastificants d’àmplia difusió.

Organitzacions:

 • Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC)
 • Escola Solc
 • Zero Waste BCN

Oasis climàtic: Procés de co-disseny de refugis climàtics a l’espai urbà

El projecte va de:

Implicar una comunitat pionera de joves i gent gran de Nou Barris en el co-disseny d’un nou oasi climàtic a l’espai urbà (carrer Pintor Alzamora) per fomentar el seu vincle amb l’emergència climàtica, treballant de forma conjunta, fent una connexió amb el barri i, alhora, oferint solucions col·lectives i innovadores al mateix entorn.

I volem aconseguir:

La vinculació i l’empoderament de la població local, especialment el jovent i la gent gran, en la creació i gestió de refugis climàtics a l’espai urbà.  

Organitzacions:

 • ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona)
 • Associació LEMUR, Laboratori d’Emergències Urbanes
 • Tarpuna SCCL

Pedalem juntes cap a una mobilitat sostenible i feminista

El projecte va de:

 • Incrementar l’ús i la visibilització de la bicicleta per part de dones i persones amb identitat no binària a través d’accions de formació, sensibilització i d’una campanya.
 • Descarbonitzar els actes públics feministes, mitjançant el disseny i construcció d'una plataforma-remolc, portada per una bici de càrrega amb plaques solars. Aquesta estaria dissenyada i construïda per un grup de dones professionals, amb la participació de dones ciclistes que vulguin aprendre a construir i trencar espais molt masculinitzats a dia d'avui. 

I volem aconseguir:

La promoció i l’increment de l’ús de la bicicleta entre les dones i persones amb altres identitats de gènere no binari per reduir el gap de gènere que existeix, sobretot entre grups que són menys visibles, i crear un vehicle que no depengui d'energies no renovables amb la creativitat de les dones.  

Organitzacions:

 • Col·lectiu Punt 6
 • Biciclot
 • La Insòlita

Barcelona Reconnecta – Reconnectant ciutadania i natura per mesurar els efectes del canvi climàtic a Barcelona

El projecte va de:

 • Fomentar l’observació fenològica com a eina de reconnexió de la població amb la natura. 
 • Fer ús de la ciència ciutadana per percebre el món natural que ens envolta i aprendre a mesurar-lo. 
 • Prendre consciència dels canvis que s’estan produint a l’entorn més immediat i de la seva relació amb el canvi climàtic.

I volem aconseguir:

 • Fer sessions sobre fenologia a diferents col·lectius per a què observin i registrin els canvis estacionals de la natura al portal RitmeNatura.
 • Mostrar-les en un navegador digital obert.
 • Crear material educatiu (FenoKit).
 • Desenvolupar una activitat d’ApS: Creació de storymaps dels cicles fenològics a BCN.

Organitzacions:

 • Servei Meteorològic de Catalunya
 • CREAF
 • UAB
Projecte Barcelona Reconnecta

Millora de l’envàs reutilitzable i desenvolupament de traçabilitat i medició de la reutilització als mercats

El projecte va de:

Valorar l’envàs reutilitzable actual del sistema de paka i cercar un nou envàs que incorpori les millores detectades; i desenvolupar eines de medició i traçabilitat d’envasos reutilitzables, tant dels envasos del servei de paka, com dels propis de les persones consumidores.

I volem aconseguir:

 • Fer la proposta d’un nou envàs amb forma, materials, producció i distribuïdors definida.
 • Definir un producte funcional i la tecnologia necessària per aconseguir una eina fiable de medició de l’ús d’envasos reutilitzables i de la traçabilitat.

Organitzacions:

 • Fundació CIM
 • Design By Intuition
 • Fundació Prevenció Residus i Consum  Responsable - Rezero

UrbamarBio: el litoral des de terra i mar en clau d'emergència climàtica

El projecte va de:

Apostar per donar a conèixer i estudiar de la mà de la ciutadania tot el que està passant actualment al nostre litoral en context d'emergència climàtica. 

 • Des de mar, es proporcionaran recursos i formacions perquè, a través de l'esnòrquel i el submarinisme, s'estudiïn les espècies marines del nostre litoral detectant quines són les amenaçades a conseqüència del canvi climàtic.
 • Des de terra, es farà èmfasi en l'afectació de la regressió del litoral, la resiliència climàtica, la variació de la línia de la costa en els darrers anys, i com afecta la gentrificació i els usos que fem del litoral.

Tot això a través d’un seguit d'activitats on es treballarà la vessant de mar i de terra de forma unificada per tal de visualitzar i conèixer el litoral com un espai natural propi.

I volem aconseguir:

Un grau de coneixença més alt del litoral i de la seva transformació lligada a l’emergència climàtica a través de recursos cocreats amb la ciutadania participant:

 •  Pòster divulgatiu d’espècies generals del nostre litoral, cocreat amb la ciutadania participant dels tallers.
 •  Pòster divulgatiu d’espècies amenaçades, cocreat amb la ciutadania participant dels tallers.
 •  Recurs educatiu entorn la regressió del litoral i l’augment del nivell del mar.
 •  Recurs educatiu del joc de peixos del litoral del Barcelonès. 
 •  Coneixement del llegat marítim del barri de la Barceloneta (el barri mariner per excel·lència de Barcelona) a l'àmbit ciutat.

Organitzacions:

 • Anèl·lides, serveis ambientals marins
 • Barceloneta Proa a la Mar
 • Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Projecte UrbamarBio

Assilvestrem l’alimentació a Barcelona

El projecte va de:

Foment i facilitació de la producció, distribució i consum de plantes silvestres comestibles a Barcelona mitjançant un conjunt d’activitats pràctiques, demostratives i divulgatives dirigides a agents clau: horts comunitaris, grups de consum, mercats de pagès i sector de la restauració.

I volem aconseguir:

Incrementar la resiliència alimentària de Barcelona a través de la producció, distribució i consum de plantes silvestres comestibles en l’àmbit dels agents clau citats.

Enriquir el coneixement i potencial culinari de les plantes silvestres tot integrant els usos desenvolupats per les diferents cultures presents a la ciutat, des de l’òptica de l’etnobotànica transcultural.

Organitzacions:

 • Col·lectiu Eixarcolant (entitat coordinadora)
 • Tarpuna SCCL
 • Associació Barcelona Restaurants Sostenibles

Construint comunitats educatives i culturals envers l’emergència climàtica

El projecte va de:

Promoure un nou model cultural i educatiu envers l’emergència climàtica que tingui en compte la natura com a base d’un desenvolupament sostenible, així com la justícia climàtica i la relació del nostre consum amb aquests canvis de paradigma. Per fer-ho, es planteja un viatge que connecta les tres visions al voltant d’un sol problema: la desforestació dels boscos tropicals primaris.

I volem aconseguir:

Comunitats educatives i culturals conscients, amb coneixements actualitzats i basats en la ciència sobre l’emergència climàtica, que promoguin el pensament crític i ajudin a la ciutadania de Barcelona a ser més proactiva i a liderar les demandes i canvis necessaris que requereix aquest repte.

Organitzacions:

 • RUIDO PHOTO
 • aFFaC – Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Dona’t pel clima. Construint resiliència climàtica comunitària en clau de dona

El projecte va de:

Cocreació, formació i empoderament, en resiliència climàtica comunitària, per a dones migrades residents a Barcelona que viuen en situació de risc social, i que vol sensibilitzar la ciutadania vinculada a entitats de cooperació al Sud global en relació amb la justícia climàtica. Alhora el projecte vol ser una oportunitat per cocrear propostes innovadores de resiliència climàtica comunitària.

I volem aconseguir:

 • Revisar els recursos públics existents en matèria de resiliència climàtica.
 • Fer tresor dels sabers i experiències de les dones migrades sobre resiliència climàtica tant a l’àmbit domèstic com al barri.
 • Potenciar la comunitat d’aprenentatge de Diàlegs de Dona amb coneixements climàtics
 • Augmentar la consciència de les dones participants, del veïnat i de les usuàries d’Oxfam. 
 • Cocrear amb les dones eines de comunicació relacionades amb el projecte i fer-les arribar al barri i als serveis de l’Ajuntament.

Organitzacions:

 • Associació Lemur. Laboratori d’Emergències Urbanes.
 • Associació Diàlegs de Dona
 • Oxfam Intermón 

Projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 2015 - 2017

Projectes del Clima  2018 - 2019

Projectes del Clima  2020 - 2021