Escola Sant Ramón Nonat

La Revolució Verda: Encenem l’espurna de “La Revolució verda”, una campanya d'accions per prevenir el canvi climàtic. Hem convidat a les famílies a participar-hi, hem penjat pòsters i hem fet difusió a les xarxes socials a través de #LaRevolucioVerda, t’hi sumes?

ARDA Gestió i estudis ambientals

Quina contribució fa l’activitat de la nostra empresa al canvi climàtic? Això és el que mesurem mitjançant la participació en el programa ACORDS VOLUNTARIS per la reducció de CO2 promogut per l’Oficina Catalana de Canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya. Cada any implantem alguna acció per reduir aquesta petjada, com per exemple, organitzar-nos per treballar des de casa per reduir desplaçaments o distribuir les taules de treball per fer un ús més eficient de la il·luminació i estalviar electricitat.

Lavola

Cada any Lavola calcula, redueix i compensa les emissions de GEH de tota la organització, incloent totes les seves activitats i oficines d’arreu del món. Lavola certifica la seva neutralitat en carboni sota el certificat Clean CO2 (www.clean-co2.com).

Objectiu 1: Reduir en un 50%, per a l'any 2020 (any base 2014), l'abast 1 i 2 de les emissions de CO2e considerant totes les instal·lacions i operacions de la companyia a nivell mundial.

Objectiu 2: Compensar anualment la seva petjada de carboni a través de projectes de compensació de carboni certificats (VCS o Gold Standard)

Universitat de Barcelona (UB)

Contribuïm a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb l’estalvi d’energia als edificis (reducció de consum del 15% en electricitat i del 33% en gas, entre 2010 i 2015), la creació d’una comunitat de cotxe compartit (fes_edit UB-UPC) i la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per a prevenir els residus d’envasos i fomentar-ne el reciclatge. 

Reducció del consum

Comunitat de cotxe compartit

Sistema de recuperació d'envasos