Aquesta convocatòria de subvencions busca incentivar projectes que promoguin la lluita contra la crisi climàtica i propostes de solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla Clima i a la Declaració d’emergència climàtica.

L’objectiu és potenciar la implicació ciutadana i donar suport a accions col·lectives, sobretot a les iniciatives més innovadores. Un dels seus principals eixos és la utilització dels processos de cocreació amb diverses entitats.

El marc que regula aquestes subvencions és el règim general de subvencions de concurrència competitiva. Per presentar-se a la convocatòria, caldrà tenir present que els projectes han d’estar formats per un mínim de tres entitats jurídiques. Això vol dir que són projectes en agrupació, tot i que es definirà un únic interlocutor i que el lideratge d’aquests ha de venir per part d’una entitat membre de la Xarxa Barcelona + Sostenible.

L’import màxim que se subvencionarà és del 80% del cost del projecte fins a un màxim de 20.000 euros i s’haurà de desenvolupar la proposta amb un termini màxim de 12 mesos.

A l’hora de valorar les propostes es tindrà en compte el següent: quants integrants hi ha a l’agrupació; els objectius que persegueix la proposta; la gestió i organització prevista del projecte, i les accions que es volen aconseguir. Alhora, també es tindrà en compte l’estratègia d’ambientalització associada, la comunicació prevista i la seva contribució a les línies de treball que es marquen al Pla Clima i la Declaració d’emergència climàtica.

Les propostes es poden presentar a partir del 25 de juny amb un termini màxim d’un mes, és a dir, que el tancament de recepció de sol·licituds serà el 26 de juliol. La presentació ha de ser només de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades al portal de tràmits.

Consulta les bases de les subvencions i tota la documentació que cal presentar.

 

L’any 2018 ja es va fer una primera convocatòria de subvencions pel clima. Aquests són els projectes resultants i les accions que han aconseguit!